Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2553  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

      องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากร  อันประกอยด้วย  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่  และผู้นำท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู  ในเรื่องการดูแล  และรักษาสภาพแวดล้อม  ซึ่งถือเป็นภาระกิจที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่
      ระหว่างวันที่  12-16  พฤษภาคม  2553  
-ศึกษาดูงาน  ณ. เทศบาลนครภูเก็ต
- กลุ่มอาชีพทำผ้าบาติกเทศบาลตำบลราไวย์  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
-ศึกษาดูงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา
                        
                    
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2553 เวลา 15.51 น. โดย คุณ อธิติภาวดี สุขเล่ห์

ผู้เข้าชม 3291 ท่าน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player