Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานปฏิบัติงานเป็นสายงานผู้บริหาร ของ อบต. บึงปลาทู  
 

      องค์การบริหารสวนตำบลบึงปลาทู  ได้ประกาศสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ๖) โดยกำหนดรับสมัคร  ตั่งแต่วันที่  ๑๐  พฤษภาคม - ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔  จำนวน  ๑  อัตรา นั้น
        บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครฯ  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสายงานผู้บริหาร  ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป  ๖)  ของ  อบต.บึงปลาทู ดังนี้  รายละเอียดพร้อมนี้
  ๑. นางสาวกัญญาณัฐ   บุญวัฒน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2554 เวลา 08.30 น. โดย คุณ อธิติภาวดี สุขเล่ห์

ผู้เข้าชม 2673 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player