ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 25 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563104,55472,070----------176,624
256257,961115,367259,313214,214159,034112,380108,63071,09267,01964,15483,02382,4901,394,677
256161,531125,12789,81782,64067,09174,13252,52249,63247,04754,404311,400116,5491,131,892
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 ต.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,279,459
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,982,652
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี